Een back-up maken van cloudbestanden?

Een back-up maken van cloudbestanden?

Zijn bestanden die u in de cloud plaatst per definitie veilig? Helaas, het antwoord is “nee”, ook niet als u Office 365 gebruikt. Een aparte back-uptool zorgt voor zekerheid.

Natuurlijk zijn er back-ups beschikbaar van de bestanden die u via Office 365 in de cloud bewaart, maar minder uitgebreid dan gewenst en voor het terughalen van bestanden bent u afhankelijk van Microsoft. Zelf een back-up maken via een andere partij is een oplossing om uw data binnen de Office 365-cloud optimaal te beschermen.

Waarom een aparte back-uptool naast Office 365?

  1. Op basis van wet- en regelgeving is het onafhankelijk veilig stellen van data een vereiste. Met een aparte back-upvoorziening bent u niet afhankelijk van Microsoft.
  2. De standaardbewaartermijnen (retentie) zijn binnen Office 365 relatief kort en langer bewaren is kostbaar. Een andere back-uppartij biedt meer en goedkopere mogelijkheden.
  3. Snelle en gegarandeerde hersteltijden.
  4. Een aparte back-uptool biedt rapportages van het back-upproces. Op die manier kan worden gecontroleerd of de back-up goed functioneert.
  5. Losse back-uptools zijn over het algemeen veel eenvoudiger in gebruik dan de tools die standaard beschikbaar zijn binnen Office 365.

Wilt u meer weten over back-uptools die zorgen voor de optimale bescherming van uw bestanden in de cloud? We kijken graag samen met u wat er bij uw bedrijf past, bel 0418 – 65 13 36.