Bedrijven overwegen massaal ChatGPT-verbod

ChatGPT wordt door steeds meer bedrijven ontdekt en gebruikt. Daar staat tegenover dat inmiddels 84% van de Nederlandse overweegt om ChatGPT en andere generatieve-ai-toepassingen op zakelijke apparaten te verbieden of heeft al een verbod ingesteld. Wereldwijd ligt dit percentage op 75%.

Uit onderzoek van Blackberry blijkt dat 65% van de Nederlandse bedrijven die een verbod overweegt of al heeft ingesteld, verwacht dat het een verbod voor lange termijn of zelfs permanent is. Volgens Blackberry bewijzen de resultaten dat er veel onzekerheid en onwetendheid heerst over generatieve-ai-oplossingen.

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat veel organisaties nog niet zijn overtuiging van de mogelijkheden van generatieve-ai-toepassingen. Tegelijkertijd erkent de meerderheid van de Nederlandse bedrijven dat generatieve-ai-toepassingen de efficiëntie (56%) en innovatie (52%) op de werkplek wel kan verhogen. Ook denkt ongeveer de helft van de gevraagde bedrijven dat generatieve-ai-toepassingen de creativiteit kan verbeteren.

Kijkend naar de inzet van generatieve-ai-toepassingen om cybersecurity te verbeteren, is een ruime meerderheid van de Nederlandse respondenten (78%) voorstander van de inzet van ai. Het overgrote merendeel van de Nederlandse ICT-besluitvormers vindt dat organisaties zelf moeten kunnen bepalen welke apps op zakelijke apparaten van medewerkers zijn toegestaan.

Europese ai

Hoofdverantwoordelijke voor cybersecurity bij Blackberry, Shishir Singh, is van mening dat organisaties aan de slag kunnen gaan met generatieve-ai-toepassingen, maar dat ze hier wel zorgvuldig mee om moeten gaan. Binnen het bedrijf wordt op een ‘gecontroleerde en veilige manier’ met zakelijke generatieve-ai-toepassingen gewerkt, stelt hij zonder dat verder toe te lichten.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat veel andere organisaties nog sceptisch tegenover deze ai-tools staan, waardoor zij veel kansen mislopen. Door de komst van ai-regelgeving, zoals de Europese Ai-act, kan deze onzekerheid en onwetendheid echter bij organisaties weggenomen worden’, aldus Singh. In zijn ogen zijn generatieve-ai-applicaties in combinatie met regelgeving een ‘gouden combinatie’ voor meer zichtbaarheid, monitoring en beheer van applicaties die op de werkplek worden gebruikt.

Het onderzoek is tussen juni en juli 2023 uitgevoerd onder tweeduizend ICT-beslissers in de VS en Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Japan en Australië.

Rabobank

Onlangs werd bekend dat de Rabobank het gebruik van generatieve ai zoals ChatGPT en Google Bard op zakelijke apparatuur van medewerkers beperkt. De ingestelde beperking geldt totdat er beleid is geformuleerd over het gebruik en de risico’s van de verschillende toepassingen. Directeur innovatie en technologie Bart Leurs liet weten, ‘Er werd binnen de bank veel geëxperimenteerd zonder dat de kaders duidelijk waren’. In de nieuwe situatie mogen softwareontwikkelaars pas na goedkeuring van de aanvraag in een beschermde omgeving experimenteren met generatieve ai.

Ook Nederlandse regering breidt verbod voor AI-software uit

Vandaag (donderdag 16 november) werd bekend dat Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitale Zaken) rijksambtenaren voorlopig wil verbieden om generatieve-ai-programma’s zoals ChatGPT te gebruiken. De risico’s op het gebied van privacy en auteursrechten zijn op dit moment te hoog.

Het voorgenomen verbod heeft betrekking op AI-programma’s die teksten, foto’s, audio of video kunnen genereren. Denk daarbij aan chatbots als ChatGPT en Bard of afbeeldingmakers als Dall-E en Midjourney.

Het conceptvoorstel, dat in handen is van de Volkskrant, is gemaakt op basis van onderzoek van het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij concluderen: ‘Niet gecontracteerde generatieve AI-toepassingen voldoen over het algemeen niet aantoonbaar aan de Nederlandse privacy- en auteursrechtelijke wetgeving.’

AI-toepassingen waarbij de overheid wél een contract afsluit met een aanbieder, zouden niet onder dit brede verbod moeten vallen.

Waarschijnlijk zijn er veel meer grote bedrijven en instanties die het gebruik van generatieve ai aan banden leggen, maar hangen ze dat niet aan de grote klok.

Bron: Computable

Bron: Volkskrant

Share This Article:

Related Posts

Monteba cybersecurity

8 maatregelen voor cybersecurity

In het nieuws is de afgelopen periode veel te zien en te lezen over het hacken van bedrijven. Voornamelijk MKB bedrijven worden steeds meer de slachtoffer van deze cyberaanvallen. Het wordt dan ook belangrijk dat uw bedrijf zich ook gaat beschermen tegen hackers. Om deze reden geven we een reeks van 8 maatregelen die u kunt treffen voor uw Cyber Security.

Meer lezen
Monteba thuiswerkplek

Is uw ICT-omgeving geschikt voor hybride werken

Thuiswerken is al jarenlang bezig met een gestage opmars. Toen we in 2020 te maken kregen met het coronavirus kreeg het thuiswerken een enorme opmars. Inmiddels is het de normaalste zaak van de wereld om deels thuis en deels op kantoor (of locatie) te werken. Het zogenoemde hybride werken. Maar welke impact heeft het hybride werken op uw ICT-omgeving en waar dient u rekening mee te houden? We vertellen er graag meer over.

Meer lezen
Monteba Microsoft 365

Vijf voordelen van Microsoft 365

Steeds meer bedrijven sturen op efficiënt (samen)werken. Zowel op kantoor als in de hybride vorm. Microsoft 365 biedt daarvoor dé oplossing. Het is dan ook logisch dat steeds meer bedrijven overstappen. Wij lichten vijf belangrijke voordelen toe.

Meer lezen