Exportverlies dreigt na trage reactie op NIS2-richtlijn

Er dreigt een serieus exportverlies bij het Nederlandse bedrijfsleven door de komst van de NIS2-richtlijn. Dit omdat er onvoldoende kennis van de nieuwe Europese cybersecurityrichtlijnen is onder het Nederlandse bedrijfsleven.

Ruim 20 miljoen voor security-onderzoek

De noodzaak en het belang van cybersecurity wordt steeds zichtbaarder in de samenleving en het bedrijfsleven. Ook de overheid is al langere tijd bezig met het belang van cybersecurity. Dat vertaalde zich in de bekendmaking dat het kabinet ruim 20 miljoen euro beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity

Kosten door cyberaanvallen verdubbeld

Afgelopen jaar zijn de kosten door cyberaanvallen verdubbeld. De financiële schade in 2023 was gemiddeld 1,41 miljoen dollar. In 2022 was dat nog 0,66 miljoen dollar. Wanneer er ook sprake is van dataverlies, dan zijn de kosten al snel een stuk hoger.

Aantal phishing-aanvallen blijft fors stijgen

Het aantal phishing-aanvallen stijgt al jaren. De afgelopen drie jaar merken de Nederlandse bedrijven dat ook. Maar liefst 93% van de ondervraagde werknemers en managers signaleert een stijging in het aantal aanvallen.

80% van de scholen getroffen door ransomware

Ransomware is een groot probleem onder onderwijsinstellingen. In 2022 heeft wereldwijd 80% van de onderwijsinstellingen last gehad van een ransomeware aanval. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2021, toen rond de 60% van de instellingen melding maakte.

Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving

Het belang en besef van cybersecurity wordt steeds groter. Het is dan ook goed om te zien dat het kabinet flink meer geld beschikbaar stelt voor toezicht op cybersecurity en nieuwe wet- en regelgeving op digitaal gebied. Daar valt ook de herziene netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn NIS2 onder.

ICT snelst groeiende sector, maar cybersecurity de is grootste bedreiging

ICT is de snelst groeiende sector in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit het rapport ‘Marktmonitor ICT in NL’, dat op 25 september 2023 is gepresenteerd. De sector is goed voor een omzet van meer dan 25 miljard euro, maar daar blijft het goede nieuws ongeveer bij. Cybersecurity is namelijk een van de grootste bedreigingen in Nederland, zegt Ruud Alaerds, auteur van het rapport.

Bouwstenen voor een veilige bedrijfsomgeving

In veel branches is hybride werken de nieuwe norm. Werknemers hebben geen ‘eigen werkplek’ en organisaties verhuizen een toenemend aantal bedrijfsprocessen en applicaties naar de cloud. Deze digitaliseringsslag brengt veel vrijheid en mogelijkheden met zich mee, maar ook de nodige risico’s

MKB nieuw mikpunt cybercriminaliteit

Al enkele jaren vinden er steeds meer cyberaanvallen plaats in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Afgelopen jaar is er voor het eerst meer cybercriminaliteit gemeten in het MKB dan in grote bedrijven. Dit terwijl de risicoperceptie in het MKB laag blijft.